Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Valtio siirtyi uuteen vuokrajärjestelmään

Valtion uusi vuokrajärjestelmä tuo joustavuutta, lisää läpinäkyvyyttä ja selkeyttää sekä yhdenmukaistaa toimintatapoja. Se antaa hyvän pohjan toteuttaa toimitilastrategian tavoitteita ja lisää ketteryyttä vastata toimintaympäristön muutoksiin.

Vuokrat ovat uudessa järjestelmässä omakustannusperusteisia, mikä tarkoittaa, että vuokraan kohdistetaan kiinteistöjen kustannukset ja omalle pääomalle määritelty vaihtoehtoiskustannus, mikä on valtion lainanoton korkokustannusten neljän vuoden keskiarvo.

Uuden järjestelmän myötä valtion toimitila-asiat on keskitetty Senaatti-kiinteistöjen vastuulle.  Käytännössä valtion organisaatiot voivat vuokrata tiloja vain Senaatti-kiinteistöjen kautta ja Senaatille siirtyi vastuu myös yksityiseltä vuokratuista tiloista.