Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Senaatti-kiinteistöjen palvelut

Senaatti-kiinteistöiltä asiakas saa toimitiloihin liittyvän osaamisen ja palvelut keskitetysti yhdestä paikasta. Senaatti-kiinteistöjen valtionhallinnolle tarjoamat palvelut kattavat laajasti toimitiloihin ja työympäristöihin liittyvät tarpeet aina tilojen vuokrauksesta strategisen tason asiantuntijapalveluihin. 

Työympäristö käsittää fyysisen tilan lisäksi myös virtuaalisen ja sosiaalisen työympäristön.  Senaatti-kiinteistöjen palvelut kattavat nämä kaikki kolme osa-aluetta. 

Fyysiset ympäristöt – tehokkaat ja tuottavat työympäristöt

  • Toimistot
  • Kampukset
  • Erityistilat
  • Hupit ja yhteiskäyttöiset tilat
  • Fyysisiin tiloihin liittyvät toimitilapalvelut kuten puhtauspalvelut, aula- ja vartiointipalvelut, toimistopalvelut sekä kokous- ja ravintolapalvelut

Virtuaaliset ympäristöt 

  • Yhteistyössä Valtorin kanssa

Pasila Hupi

Johdon palvelut – kun katsomme kokonaisuutta

  • Strateginen toimitilajohtaminen
  • Työympäristökehittäminen
  • Muutosjohtamisen tuki
  • Turvallisuuskonsultointi

Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on toimia koko valtiohallinnon työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Tässä roolissa keskeisessä osassa ovat johdon palvelut, joissa Senaatti-kiinteistöt toimii johdon strategisena kumppanina ja tukee organisaatioita strategisissa muutos- ja kehitystarpeissa.

Palvelut kattavat niin yksittäiset työympäristön kehittämisprojektit, muutosjohtamisen palvelut, tilanhankinnat markkinoilta, valtakunnallisten toimitilaverkostojen konseptoinnit, toimitilastrategian laatimiset kuin toimitilajohtamiseen liittyvän konsultoinnin.