Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Liiketoimintamalli

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa valtionhallinnolle  toimintaa tukevat ja kustannustehokkaat tilaratkaisut ja työympäristöt valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti. Keskitetyt ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa ja säästämään toimitilakuluissa. Olemme uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä. Toimintamme on yhteiskuntavastuullista ja valtion kokonaisedun huomioivaa. Senaatti-kiinteistöt toimii tiiviissä yhteistyössä toimittajaverkostonsa kanssa. Senaatti-kiinteistöjen monialaiset ammattilaiset huolehtivat valtion monimuotoisesta kiinteistövarallisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä. Vastaamme myös valtion kiinteistöjen kehittämisestä ja myynneistä. Toiminnan tuloksilla on vaikutusta laajasti eri sidosryhmille. 

Toiminnan vaikutukset