Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Vuosi 2016

  • Valtion uusi vuokrajärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Sen myötä asiakkaidemme nykyiset vuokrat laskivat 15 %. Uudet sopimukset joustavat entistä paremmin toiminnan niin vaatiessa. Uusi vuokrajärjestelmä lisää myös läpinäkyvyyttä ja selkeyttää toimintatapoja.
  • Vuonna 2016 saimme sovittua yli 25 milj. euron säästöistä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on saavuttaa valtiolle 100 milj. euron säästöt toimitilakustannuksissa kahdeksassa vuodessa uudistamalla työnteon tapoja ja työympäristöjä.
  • Toimitilastartegian toimeenpano eteni suunnittelusti asiakkaidemme kanssa.
  • Edistimme valtionhallinnossa uusien työnteon toimintamalleja ja näihin liittyen työympäristöratkaisuja.
  • Panostimme talousrikollisuuden torjuntaan, sisäolosuhteiden ennakoivaan toimintaan ja energiatehokkuuden hallintaan.

Senaatti-kiinteistöt lyhyesti

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka toimii valtionhallinnon kumppanina työympäristö- ja toimitila-asioissa.  Valtion sisäisenä palveluyksikkönä tarjoamme palveluja ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Tulevaisuuden visiomme: Suomen valtio on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä.

 

"Teemme tilaa onnistumiselle"

Senaatti-kiinteistöt luo uusia työnteon tapoja tukevia työympäristöjä, joissa innostutaan, onnistutaan ja viihdytään. 

Vastuullisuus on toimintamme kulmakivi. Olemme luotettu yhteistyökumppani ja arvostettu työnantaja. Meitä senaattilaisia on 318 ja palvelemme asiakkaitamme 11 toimipisteessä ympäri maan.

Arvot

Senaattilaisena

  • toimin avoimesti
  • saavutan tuloksia yhteistyöllä
  • olen vastuullinen suunnannäyttäjä.

25

miljoonan euron edestä saimme sovittua säästöistä asiakkaidemme kanssa