Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on keskeinen tavoite valtion kiinteistöstrategiassa ilmastonmuutoksen hillinnän ja kulttuuriympäristön vaalimisen rinnalla. Senaatti-kiinteistöt huolehtii osaltaan Suomen luonnon monimuotoisuuden säilymisestä hallinnoimissaan ihmisten luomissa ympäristöissä sekä luonnonsuojelualueilla.

Case: Toimintamalli luonnonmonimuotoisuuden säilyttämiseksi

Senaatti-kiinteistöt voitti Yritysten biodiversiteettipalkinnon vuonna 2016.
Kilpailutuomariston mukaan Senaatti-kiinteistöjen uusi toimintamalli on uraauurtava ja ennakkoluuloton.

Rapolan kartano

Presidentti Svinhufvudin synnyinkodin, Rapolan kartanon, pihapiirin kuusamapensaissa elää kuusamakääpiökoi, joka on valtakunnallisesti erittäin uhanalaiseksi luokiteltu perhonen. Harvinainen laji löytyi alueella tehdyn luontoselvityksen ansiosta.

Lue koko case >

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Strategiassa korostetaan luontoarvojen nostamista keskeiseksi kaikkialle yhteiskuntaan sekä uusien toimijoiden saamista mukaan luonnon puolesta tehtävään työhön.

Uuden rakennushankkeen alkaessa Senaatti-kiinteistöt huomioi alueen luontoarvot arvioimalla luontoselvitysten tarpeellisuuden. Vastaava arviointi tehdään myös kiinteistöjen myyntien yhteydessä. Näiden perusteella laaditaan ympäristöselvitys ja määritellään ympäristötavoitteet, jotka kirjataan osaksi hankesuunnitelmaa. Myös maa-alueiden käyttötarkoituksen muuttuessa Senaatti-kiinteistöt kartoittaa luontoarvot osana riskienhallintaa.

Toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi vuonna 2016:

 • Luotiin Senaatin malli luonnon monimuotoisuuden kartoittamiseksi Senaatin hallinnassa oleville kohteille.
 • Luontoselvityskumppaneiden kilpailuttaminen. Kilpailutuksen tuloksena Senaatilla on vuosille 2016–2020 neljä valtakunnallista Senaatin laatuvaatimukset täyttävää luontoselvityspuitesopimuskumppania.
 • Osallistuminen FIBS ry:n järjestämään Yritykset ja biodiversiteetti Master Class -koulutukseen. Koulutukseen osallistumisen tavoitteena oli lisätä Senaatin oma osaamista liittyen biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin.
 • Senaatti allekirjoitti YK:n sitoumuksen Luonnon monimuotoisuuden edistämisen puolesta.

Tavoitteet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi vuonna 2017:

 • Luontoselvitysten teettäminen Senaatin luoman mallin mukaisesti tunnistetuilla laajoilla tai merkittävillä luontoalueilla.
 • Hoitosuunnitelmien pilotointi teetettyjen luontoselvitysten perusteella sekä Senaatin mallin luominen luontoarvoiltaan merkittävien kohteiden hoitosuunnitelmille.
 • Viestinnän kehittäminen luonnon monimuotoisuusviestinnän osalta.

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen:

 • Ilmastonmuutoksen uhan torjuminen parantamalla kiinteistöjen energia- ja materiaalitehokkuutta.
 • Luontoselvitysten tekeminen tunnistetuissa kohteissa ennen ympäristöä muuttaviin rakennushankkeisiin ryhtymistä.
 • Luonnonympäristön umpeenkasvamisen uhan huomioiminen alueiden hoitosuunnitelmissa.
 • Perustiedon hankkiminen luonnon monimuotoisuudesta Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevilla alueilla.

Luonnonsuojelualueita Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa

Metsähallitus vastaa valtion luontoalueista ja Senaatti-kiinteistöjen vastuulla on valtion rakennettu kiinteistöomaisuus. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on kuitenkin useita kymmeniä maa-alueita, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla. Lukumäärällisesti suuresta luonnonsuojelualueiden hallinnasta huolimatta esimerkiksi Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluvista 5 milj. hehtaarin maa-alueista vain 0,02 % on Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimia. Yhteensä Senaatti-kiinteistöjen maa-alueita Natura-alueilla sijaitsee 974 ha ja Natura-verkostoon kuulumattomilla suojelualueilla 36 ha. Kaksi suurinta kiinteistökokonaisuutta, Satakunnan vankila ja Niinisalon varuskunta-alue muodostavat yhteensä jo yli 80 % Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimista Natura 2000 -alueista. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt hallinnoi useita kymmeniä pieniä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita muilla varuskunta- ja vankila-alueilla sekä esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusalueilla.

Varuskunta-alueilla vastuut jakautuvat yllä mainitun periaatteen mukaisesti ja toimijat tekevät alueilla tiivistä yhteistyötä. Senaatti-kiinteistöt ja Puolustusvoimat ovat tehneet lisäksi yhteistyötä muun muassa Puolustusvoimien ilmasto-ohjelman kanssa.

Luonnon monimuotoisuus

Asikkala

 • Erityisten suojelutoimien alue

Enontekiö

 • Erityisten suojelutoimien alue
 • Erityisten suojelutoimien alue / Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Espoo

 • Erityisten suojelutoimien alue / Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Haapajärvi

 • Erityisten suojelutoimien alue

Hanko

 • Erityisten suojelutoimien alue
 • Luontodirektiivin perusteella suojeltava alue
 • Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue
 • Yksityiset suojelualueet
 • Erityisten suojelutoimien alue / Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Hattula

 • Erityisten suojelutoimien alue

Helsinki

 • Luontotyyppipäätökset
 • Erityisten suojelutoimien alue / Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Huittinen

 • Erityisten suojelutoimien alue
 • Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue
 • Kansallispuisto
 • Erityisten suojelutoimien alue / Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Hämeenlinna

 • Erityisten suojelutoimien alue

Ilomantsi

 • Erityisten suojelutoimien alue

Inari

 • Erityisten suojelutoimien alue
 • Erämaa-alue

Jyväskylä

 • Erityisten suojelutoimien alue

Kaarina

 • Erityisten suojelutoimien alue

Kankaanpää

 • Erityisten suojelutoimien alue

Kirkkonummi

 • Luontotyyppipäätökset

Kitee

 • Erityisten suojelutoimien alue

Kouvola

 • Erityisten suojelutoimien alue

Kristiinankaupunki

 • Erityisten suojelutoimien alue / Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Laitila

 • Erityisten suojelutoimien alue

Lempäälä

 • Luontotyyppipäätökset

Loppi

 • Erityisten suojelutoimien alue

Loviisa

 • Erityisten suojelutoimien alue / Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Masku

 • Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Mikkeli

 • Yksityiset suojelualueet

Muhos

 • Erityisten suojelutoimien alue / Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Nurmijärvi

 • Erityisten suojelutoimien alue

Paltamo

 • Yksityiset suojelualueet

Parainen

 • Kansallispuisto
 • Erityiset suojelualueet

Pyhtää

 • Erityisten suojelutoimien alue

Raasepori

 • Erityisesti suojeltavien lajien esiintymisaluiden rauhoituspäätökset
 • Erityisten suojelutoimien alue / Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Sastamala

 • Yksityiset suojelualueet

Sipoo

 • Erityisten suojelutoimien alue

Siuntio

 • Yksityiset suojelualueet
 • Luontotyyppipäätökset

Sodankylä

 • Erityisten suojelutoimien alue / Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Suonenjoki

Säkylä

 • Erityisten suojelutoimien alue
 • Erityisten suojelutoimien alue / Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Tohmajärvi

 • Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Turku

 • Luontotyyppipäätökset
 • Erityisten suojelutoimien alue / Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue

Valkeakoski

 • Erityisten suojelutoimien alue

Vantaa

 • Luontotyyppipäätökset

Viitasaari

 • Erityisten suojelutoimien alue