Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Green Office

Toimistotilojen ympäristövaikutusten pienentäminen on yksi pitkäjänteisimmistä ympäristötavoitteistamme. WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä on keskeinen työkalu oman henkilöstön ja asiakkaiden aktivoinnissa ympäristötyöhön. Green Office -ympäristöjärjestelmä on käytössä kaikissa Senaatti-kiinteistöjen 11 toimipisteessä.

Senaatti-kiinteistöjen ja WWF:n välisen yhteistyösopimuksen ansiosta asiakkaamme saavat alennusta Green Office -ympäristöjärjestelmän liittymis- ja vuosimaksuista.

Vuonna 2016 osallistuimme WWF:n ja Ympäristöministeriön järjestämään Green Office -verkostotapaamiseen. Tapaamisen teemana oli "Muuttuva työympäristö". Senaatin asiantuntijat puhuivat mm. uusista työnteon tavoista sekä tietotyön suorituskyvyn mittaamisesta.

Tarvittaessa autamme asiakkaitamme Green Office -ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa eli tavoitteiden asettamisessa, toimenpiteiden suunnittelussa sekä järjestelmän edellyttämien tietojen, kuten energiankulutuksen raportoinnissa.

Asiakkaistamme 15:lla on käytössään Green Office –ympäristöjärjestelmä.

 

Asetamme Green Office -ympäristöohjelman puitteissa vuosittaiset tavoitteet toiminnalle. Tavoitteet asetetaan siten, että kunkin Senaatti-kiinteistöjen palveluksessa työskentelevän henkilön on niihin mahdollista vaikuttaa.

Keskeiset tavoitteemme vuonna 2016 olivat paperinkulutuksen ja työmatkojen ajo-, sekä lentokilometrien vähentäminen.

Paperinkulutus kasvoi

Senaatti-kiinteistöjen paperinkulutusta on seurattu Green Office -ohjelman puitteissa vuodesta 2011. Paperinkulutuksen trendi on ollut laskeva vuoteen 2015 asti, mutta vuodesta 2015 vuoteen 2016 paperinkulutus toimipaikoissamme kasvoi 13 % henkilöä kohden. Paperinkulutus vuonna 2016 oli 2,4 riisiä senaattilaista kohden.

Paperinkulutus Senaatti-kiinteistöjen toimipaikoissa 2012–2016, riisiä/hlö

20122013201420152016
Toteuma8,45,33,32,12,4
Tavoite7,98,05,03,22,0

Lentomatkustaminen väheni, autoilun päästöt edellisen vuoden tasolla

Henkilöstömme työhön liittyvän lentomatkustamisen kilometrit suhteutettuna työntekijöiden määrään vähenivät vuodesta 2015 vuoteen 2016 noin 8 %. Lentomatkustamisesta aiheutui matkanjärjestäjämme laskennan mukaan hiilidioksidipäästöjä noin 23 % vähemmän kuin vuonna 2015, yhteensä noin 83 tCO₂ eli noin 260 kg henkilöä kohden. Sen sijaan henkilöstömme henkilöautolla tekemä työhön liittyvä matkustaminen lisääntyi kokonaisuudessaan noin 2 % vuoden 2016 aikana. Henkilöstömme työhön liittyvien ajokilometrien aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2016 yhteensä noin 265 tonnia eli noin 832 kg henkilöä kohden.

Työsuhdeautojen CO₂ -päästöjen keskiarvo vuonna 2016 on 129 g/km. Tämä alittaa selkeästi työsuhdeautoille asettamamme CO₂ -päästörajan, joka on 150 g/km.

Kannustamme henkilöstöämme pyöräilyyn niin kodin ja työpaikan välillä kuin työpäivän aikaiseen liikkumiseen lähialueilla.

Lintulahden toimipisteessä henkilöstön käytössä on lisäksi kaksi polkupyörää liikkumiseen työpäivän aikana. Pyörät ovatkin etenkin kesäaikaan ahkerassa käytössä. Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö osallistui myös vuonna 2016 Kilometrikisaan (www.kilometrikisa.fi). Kisaan osallistui 41 senaattilaista ja pyöräilimme kisan aikana yhteensä 31 584,1 km, mikä vastaa 5,53 tCO₂-päästövähennystä.

Verkkoneuvottelujen määrä vahvassa kasvussa

Kannustamme henkilöstöämme käyttämään Lync-pikaviestintäohjelmaa sekä videoneuvottelujärjestelmiä fyysisen matkustamisen sijaan.

Videoneuvottelujärjestelmien käyttö asiakasneuvotteluissa lisääntyi 20 % vuonna 2016. Lync-pikaviestintäohjelmaa käytettiin verkkoneuvotteluihin vuonna 2016 yli 60 % enemmän kuin vuonna 2015, yhteensä yli 2 600 tuntia.

Raideliikenteen suosio kasvoi edelleen

Henkilöstömme matkusti työssään junalla 14 % enemmän kuin vuonna 2015 eli yhteensä 257 000 kilometriä. Työhön liittyvästä matkustamisesta junalla syntyi hiilidioksidipäästöjä laskennallisesti yhteensä noin 5,02 CO₂t eli 16 kgCO₂/hlö. Kannustamme henkilöstöämme käyttämään raideliikennettä, koska se on ympäristöystävällisempi vaihtoehto erityisesti henkilöautoliikenteeseen verrattuna.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työmatkustaminen 2014–2016, km

201420152016
Tieliikenne, Senaatin hallinnoimat ajoneuvot10306711012499977920
Tieliikenne, km-korvaukset668671748639822915
Lentoliikenne514527691409657989
Raideliikenne187404225516257184

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työmatkustaminen ja siitä aiheutuneet päästöt 2014–2016, tCO₂

201420152016
Tieliikenne, Senaatin hallinnoimat ajoneuvot141133129
Tieliikenne, km-korvaukset112124136
Lentoliikenne8910683
Raideliikenne445