Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Esteettömyys

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on, että asiakkaiden käytössä olevat kiinteistömme ovat kaikille kävijöille ja työntekijöille mahdollisimman esteettömiä ja saavutettavia toiminta- ja viestintäympäristöjä.

Senaatti-kiinteistöjen ohjelmallisella esteettömyystyöllä on jo kymmenen vuoden historia. Vuonna 2004 vahvistettiin ensimmäinen esteettömyysstrategia. Siitä lähtien on kehitetty kartoitustoimintaa ja toteutettu monenlaisia pienempiä ja suurempia toimenpiteitä.

Vuonna 2013 uusittu Senaatti-kiinteistöjen sisäinen esteettömyysohjeistus antaa konkreettisia suunnittelutavoitteita, joissa pyritään jopa viranomaismääräyksiä parempaan tasoon. Esteettömyys on huomioitu mm. vuonna 2016 valmistuneissa Senaatin monitilatyöympäristön suunnitteluohjeissa.

Suuremmissa peruskorjauksissa esteettömyys huomioidaan aina eikä se vaikuta kustannuksiin merkittävästi. Sen sijaan yksittäiset esteettömyysmuutokset ovat erikseen vuokravaikutteisia. Näin toteuttamisen eli maksamisen tahto pitäisi löytyä käyttäjältä itseltään.

Case: Leikkipuisto kaikille

Leikkipuisto

Lasten iloinen kiljahtelu kaikui ilmassa ja keinut, erilaiset pelit ja monitoimitelineet saivat kovaa kyytiä, kun Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Valteri-koulu Ruskiksen ja Skillan osallistumiseen kannustava leikkipiha avattiin uudistettuna marraskuun alussa.

Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis-koulu on tarkoitettu liikunta-ja monivammaisille sekä pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille. Koulun oppilaiden erityistarpeet asettavat piha-alueille ja niiden käytettävyydelle korkeat tavoitteet ja vaatimukset.

Erityisratkaisujen ansiosta leikkivälineet ovat kaikille turvallisia käyttää.

 

"Valteri-koulun leikkipiha oli kohteena ainutlaatuinen. Erityisratkaisujen ansiosta leikkivälineet ovat kaikille turvallisia käyttää”, Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöpäällikkö Jarkko Sinda kertoo.

Senaatti-kiinteistöt osallistui pihan perusparannukseen rakennuttajana. Suunnittelusta vastasivat maisema-arkkitehti Jenni Asanti ja teollinen muotoilija Aino Kiviranta. Toiminnallisen piha-alueen suunnittelun tavoitteena on ollut luoda toimiva, monipuolinen ja moniaistinen leikki-ja oppimisympäristö.

”Haastavinta oli erilaisten tarpeiden huomioon ottaminen ja yhteensovittaminen. Esimerkiksi näkövammaisten kulkua ohjaava kohorata ei saa olla liian korkea, ettei sen yli pääse pyörätuolilla”, Asanti ja Kiviranta summaavat.

Haastavinta oli erilaisten tarpeiden huomioon ottaminen ja yhteensovittaminen.

 

Ruskis ja ruotsinkielinen Skilla kuuluvat valtakunnalliseen oppimis- ja ohjauskeskus Valteriin, jolla on kuusi toimipistettä eri puolilla Suomea. Valteri-koulut järjestävät esi-, tuki- ja perusopetusta oppilaille, jotka näkemiseen, kuulemiseen tai kieleen liittyvän vaikeuden vuoksi tarvitsevat erityistä tukea. Koulut kuuluvat Senaatti-kiinteistöjen ministeriöt ja erityiskiinteistöt -toimialan vastuulle.

Leikkipiha on mukana Esteetön Suomi 2017 -kilpailussa.