Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Työympäristöt

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon aktiivinen kumppani uusien työnteon tapoja tukevien ja edistävien työympäristöjen kehittämisessä. Kokonaisvaltaisessa ratkaisuissa huomioidaan fyysisen työympäristön lisäksi myös digitaalinen ja sosiaalinen ulottuvuus ja tavoitteina ovat työn tuottavuuden kasvu ja organisaation säästöt.

Senaatin työympäristö- ja toimitilaratkaisuissa korostuvat paitsi tilojen toimivuus myös vastuullisuus, terveellisyys ja turvallisuus. Ratkaisuissa painottuvat hyvät sisäolosuhteet ja energiatehokkuus.

Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt pitkälle tuotteistettuja työvälineitä asiakkaiden työympäristöjen tehostamiseen ja uudistustarpeisiin. Lähestymistapa on ratkaisukeskeinen ja asiantuntijapalveluihimme kuuluu työympäristökehittämisen ohella myös tuki organisaatiolle muutoksen läpiviemiseksi ja tietotyön suorituskyvyn kehittämiseksi.

 

Työympäristöjen kehittämisen tavoitteina ovat työn tuottavuuden kasvu ja organisaation säästöt.