Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Kiinteistöjen kehittäminen ja myynti

  • Myyntitavoite 135 milj. euroa ylitettiin reilusti ja kiinteistöjen myynnit ylsivät 201 milj. euroon.
  • Vuoden aikana tehtiin reilut 100 kiinteistökauppaa.
  • Kiinteistömyynnin painopistealueina olivat pääkaupunkiseudun arvokohteet.
  • Kiinteistökehityshankkeita oli käynnissä kymmeniä.

Kertomusvuonna kiinteistökehitys ja -myyntitoiminnan resursointia uudistettiin ja vahvistettiin. Kiinteistökehitys- ja -myyntiprosessiin liittyvien järjestelmien kehitystyö valmistui ja niiden täysimääräinen käyttöönotto voidaan aloittaa vuoden 2017 alussa. Tavoitteena on entistä suunnitellumpi, hallitumpi ja nopeampi myynti.

Kiinteistöjen myynti oli vahvaa koko vuoden

Senaatti-kiinteistöt tekee vuodessa noin 70–120 kiinteistökauppaa, mutta neljä viidesosaa myyntituloista tulee muutamien arvokohteiden kaupoista. Suurten arvokohteiden lisäksi kertomusvuonna kiinnostusta herättivät niin ostajissa kuin mediassakin Museovirastolta Senaatille siirtyneiden kartanoiden myynnit.

Kiinteistöomaisuuden myynnit olivat ennätykselliset 201,5 milj. euroa (v. 2015: 325,5 ja ilman yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeiden kauppoja 108,3). Vuoden 2016 myyntitavoite oli 135 milj.euroa, mikä ylittyi reilusti. Myyntivoitot olivat 130,8 milj. euroa ja myyntitappiot 10,6 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöt osti vuoden lopulla Kruunuasunnot Oy:ltä 19 asunto-osakeyhtiötä. Kaupan kohteena olevat 400 asuntoa sijaitsevat Santahaminan ja Upinniemen suljetuilla alueilla, joiden muita kiinteistöjä Senaatti hallinnoi jo entuudestaan. Kiinteistöomaisuuden ostot olivat kaikkiaan 22,3 (1,5) milj. euroa.

 

Kiinteistöjen myynnin kehittyminen 2012–2016, milj. euroa

20122013201420152016
Myynnit80,460,772,3325,5201,5

 

Toteutuneet suurimmat kaupat myyntihinnoin 2016
• Keski-Pasilan Triplan maa-alueet  73 M€
• Uudenmaankatu 1-5 toimistotalo  27 M€
• Korkeavuorenkatu 21 toimistotalo  21,5 M€
• Taivallahden kasarmi 15 M€
• Otaniemen VTT:n kiinteistö 14 M€
Yhteensä 201M€

Vuoden 2017 kiinteistömyynnin tavoite on 140 milj. euroa ja todennäköistä on, että kiinteistömyyntien taso jatkuu korkealla myös vuonna 2017.

Aktiivista myyntityötä

Senaatti-kiinteistöt järjesti vuonna 2016 toista kertaa kiinteistökaupan sidosryhmille ja ostajien päätöksentekijöille suunnatun Senaatin Tori -tapahtuman Helsingin Musiikkitalossa. Senaatti-kiinteistöt haluaa kehittää toimintaansa kiinteistömarkkinan tarpeita entistä paremmin palvelevaksi sekä esitellä valtion toimintatapaa kiinteistömyynneissä ja  markkinoida uusia myyntikohteita.

Olimme kertomusvuonna mukana ensimmäistä kertaa omalla messuosastolla Aulangolla Kiinkon vuosiseminaarissa ja esittelimme ajankohtaisia hankkeitamme myös kansainvälisillä alan messuilla muun muassa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Vuonna 2016 järjestimme sidosryhmille  Senaatin Tori -tapahtuman Helsingin Musiikkitalossa.

 

Ajankohtaista keskustelua kiinteistökaupoista

Kertomusvuonna julkisuudessa keskusteltiin ulkomaalaisten tekemistä kiinteistökaupoista. Mediaa kiinnostivat etenkin valtion tekemät kaupat entisistä rajavartioasemista ja puolustusvoimien kohteista. Senaatti-kiinteistöt antoi julkisuuteen oman lausuntonsa asiasta. Keskeisenä kannanottonamme oli, että Senaatti noudattaa kiinteistökaupoissaan avointa ja syrjimätöntä menettelyä ja ettei Suomen lain mukaan voida sulkea ketään pois kaupoista kansalaisuuden perusteella. Toisena tärkeänä näkökohtana on, että ennen kuin kohteet luovutetaan Senaatille, puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos tekevät kohteissa turvallisuustarkastelun.

Lue lisää Senaatti-kiinteistöjen tiedotteesta >

Suuria kiinteistökehityshankkeita käynnissä useita

Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehitys-tiimi vastaa keskitetysti Senaatti-kiinteistöjen kaavoituksen koordinoinnista ja valtion maa-alueiden tehokkaasta kaavoituksesta osana myyntitoimintaa. Senaatti-kiinteistöt kehittää maa-alueita yhteistyössä kuntien kanssa ja ajankohtainen asemakeskusten kehittäminen on tiivistä erityisesti Liikenneviraston kanssa.

Merkittävimpiä kiinteistökehityshankkeita olivat Helsingissä Keski-Pasilan Keskuskortteli (Tripla) ja Ratapihakorttelit, Otaniemen alue, Ruskeasuon korttelialue, Tuusulassa Hyrylän varuskunta-alue ja Lahdessa Hennalan alue.

Helsinki high-rise

Pasilan tornialueen Helsinki High-rise kilpailua valmisteltiin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ja kilpailu käynnistyi vuoden 2017 alkupuolella.

Hennalan alueen kehittäminen jatkui

Kertomusvuonna Senaatti sai myytyä Hennalan vanhat varuskuntarakennukset. Hennalan alueen kehittyminen otti askeleen eteenpäin myös, kun Hennalan alueen ideakilpailu ratkesi. Arkkitehtuurikilpailussa tehtävänä oli ideoida historiallisen kasarmiympäristön länsipuolelle omaleimainen asuinalue, joka on toteutettavissa vaiheittain.

Flowerpower

Kilpailualueena oli 30 hehtaarin suuruinen rakentamaton entinen varuskunnan harjoituskenttäalue. Kilpailuun oli kutsuttu viisi työryhmää. Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti voittajaksi ehdotuksen ”flowerpower”, jonka perusidea on kolme kiinteästi yhteen liittyvää rakentamissaareketta. Työn laatijoina on työryhmä Kangas & Vuorinen Arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson ja Masu Planning sekä liikenteen asiantuntija ja avustaja. Palkintolautakunta totesi, että voittajatyössä on onnistuneesti yhdistetty luonnonläheisyys ja kaupunkimaisuus. Alueelle haluttiin vahva oma identiteetti ja se toteutuu hyvin tässä kilpailutyössä. Asuinkorttelit ovat ammattitaitoisesti suunniteltuja ja mittakaavaltaan miellyttäviä.

Senaatti vie asemakeskushankkeita aktiivisesti eteenpäin

Keski-Pasilan lisäksi merkittäviä asemakeskuksien kiinteistökehityshankkeita olivat Oulussa Raksilassa rautatieaseman alue sekä Tampereen ja Turun asemakeskushankkeet.

Case: Ajankohtaiset asemakeskushankkeet

Oulun asema

Tulevaisuudessa yhä useampi rautatieasema muuttuu asemakeskukseksi. Sen myötä rautatieasemien yhteyteen keskittyy useiden liikennemuotojen lisäksi monenlaisia palveluja ja esimerkiksi asuntoja. Senaatti on mukana valtion kiinteistöomistajan ja -kehittäjän roolissa.

Lue lisää >>