Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevien rakennusten pääoma-arvo muodostaa merkittävän osan maamme kansallisvarallisuudesta. Vastaamme hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden arvon ja käytettävyyden säilymisestä ja kehittämisestä. Huolehdimme valtion kiinteistövarallisuudesta yhteiskuntavastuun periaatteita noudattaen. Tavoitteenamme on, että kiinteistöjen ylläpito toteutetaan optimaalisin kustannuksin volyymietu huomioiden ja saavutamme asetetut kulutustavoitteet.

Kiinteistöomaisuus vuonna 2016:

  • Kiinteistöomaisuuden tasearvo vuoden lopussa oli 4,4  miljardia euroa.
  • Vuokrattava pinta-ala vuoden lopussa oli 6,2 milj. neliömetriä 
  • Rakennusten määrä noin 9 300.
  • Tämän lisäksi edelleenvuokrauskohteita oli vuoden lopussa 250 kpl.

 

 

Senaatti-kiinteistöjen rakennusten määrä n. 9 300