Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Yhteiskunnalliset rahavirrat

Senaatti-kiinteistöjen toiminta vaikuttaa monin tavoin sen eri sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Senaatti-kiinteistöjen ja keskeisten toimijoiden väliset rahavirrat.

Rahavirrat

Organisaatioon jätetty jakamaton lisäarvo 116 306 210 euroa.

Kokonaisostojen kehittyminen ml. investoinnit, milj. euroa

20122013201420152016
Kokonaisostot379415453492497