Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Tilinpäätös

Senaatti-kiinteistöjen hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös ovat luettavissa ja tulostettavissa oheisesta PDF-tiedostosta.