Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Johtoryhmä vuonna 2016

Vuoden 2017 johtoryhmän tarkempi esittely on luettavissa kotisivuiltamme

 • Jari Sarjo, toimitusjohtaja *
 • Mikko Ahola, talousjohtaja, talousyksikkö *
 • Annika Ahonala, markkinointijohtaja, markkinointi ja viestintä *
 • Kaj Hedvall, johtaja, strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta -yksikkö *
 • Jorma Heinonen, toimialajohtaja, toimistot-toimiala *
 • Olavi Hiekka, toimialajohtaja, ministeriöt ja erityiskiinteistöt -toimiala *
 • Jussi Hirvelä, tietohallintojohtaja, tietohallintopalvelut
 • Esko Kangaskoski, aluejohtaja, Länsi-Suomen alue
 • Tina Karike, johtaja, henkilöstöresurssit ja kehittäminen *
 • Jonni Laitto, rakennuttamisjohtaja, operatiivinen yksikkö
 • Juha Lemström, operatiivinen johtaja, operatiivinen yksikkö *
 • Jari Panhelainen, toimialajohtaja, puolustus ja turvallisuus -toimiala *
 • Risto Rautiola, aluejohtaja, Pohjois-Suomen alue
 • Jyrki Reinikainen, aluejohtaja, Itä-Suomen alue
 • Mauri Sahi, johtaja, kiinteistökehitys ja -myynti
 • Petri Turku, aluejohtaja, Etelä-Suomen alue *

*-merkityt ovat toimineet myös työvaliokunnan jäseninä.