Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Senaatti-kiinteistöjen hallitus

Valtiovarainministeriö nimittää Senaatti-kiinteistöjen hallituksen. 

Vuonna 2016 hallituksen jäseninä olivat: 

  • KTM, Independent Senior Advisor Riitta Laitasalo
  • Rakennuttajapäällikkö Pekka Mähönen, henkilöstön edustaja
  • Agronomi, MML, ekonomi Jarmo Vaittinen, hallituksen puheenjohtaja
  • DI, ylijohtaja Kari Ruohonen, varapuheenjohtaja, Liikennevirasto
  • FM, budjettineuvos Riku Jylhänkangas, valtiovarainministeriö

Hallitus 2016

Vuonna 2017 hallituksen jäseninä ovat:

KTM, Independent Senior Advisor Riitta Laitasalo
Agronomi, MML, ekonomi Jarmo Vaittinen, hallituksen puheenjohtaja
DI, ylijohtaja Kari Ruohonen, varapuheenjohtaja, Liikennevirasto
Lakimies Sini Kössi, Senaatti-kiinteistöt, henkilöstön edustaja
FM, budjettineuvos Riku Jylhänkangas, valtiovarainministeriö

Hallitus 2017