Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Alueet

Senaatti-kiinteistöjen alueorganisaatio muodostuu neljästä alueesta. Alueyksiköiden tehtävänä on hoitaa ja kehittää alueensa asiakassuhteita, tuottaa kiinteistövarallisuuden ylläpitoon ja uudis- ja korjausrakentamiseen liittyviä palveluita sekä muita alueelle osoitettuja tehtäviä ja palveluja. Aluetta johtaa aluejohtaja. Lisäksi Länsi-Suomen alueella ja Etelä-Suomen alueella on suurimmissa kaupungeissa aluejohtajan alaisuudessa toimivat aluepäälliköt.

Toimialueet