Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Hallinto ja johtaminen

Senaatti-kiinteistöt on valtionvarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos, jonka toimintaa säädellään valtion liikelaitoksista annetulla lailla ja Senaatti-kiinteistöistä annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Valtion liikelaitos toimii sidosyksikköasemassa eli in-house-asemassa ja tuottaa palveluja pääsääntöisesti valtionhallinnolle ja sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla. 

Senaatti-kiinteistöjen hallinto ja johtaminen on kuvattu kattavasti Senaatti-kiinteistöjen kotisivuilla www.senaatti.fi/hallinnointikoodi. Voit myös ladata hallinnointikoodin PDF-tiedostona tästä linkistä.