Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Senaatin vuosi 2016

Senaatti-kiinteistöt luo uusia työnteon tapoja tukevia työympäristöjä, joissa innostutaan, onnistutaan ja viihdytään. Vastuullisuus on toimintamme kulmakivi. Olemme luotettu yhteistyökumppani ja arvostettu työnantaja. Meitä senaattilaisia on 318 ja palvelemme asiakkaitamme 11 toimipisteessä ympäri maan.

Lue lisää

25

Sovitut säästöt asiakkaiden kanssa valtion toimitilakus­tannuksiin 25 milj. euroa

258

Investoinnit asiakkaiden toimitiloihin 258 milj. euroa

30

Sisäilmakorjauksiin 30 milj. euroa

Jo 12 000 valtion työntekijää työskentelee #monitilaympäris­tössä #senaattiareena

Uudistuvasta #Pasilasta tulee kaupunkimainen ja värikäs kaupunginosa, jossa tehdään työtä, asutaan ja viihdytään.